Tag - sticker trong suốt

Các loại sticker phổ biến khi in sticker theo yêu cầu

Các loại sticker phổ biến khi đặt in sticker theo yêu cầu mà bạn có thể tham khảo trước để lấy ý tưởng làm sticker và tiết kiệm chi phí. STICKERAZ dưới đây sẽ chia sẽ những loại sticker được đặt in phổ biến. Ngoài ra còn giới thiệu thêm một số loại sticker độc đáo cho dự án sắp tới của bạn. (more…)

ĐÓNG